Byggmesterforbundets medlemmer

Prosjektmester er nå medlemmer av Byggmesterforbundet nasjonalt og lokalt!

Byggmesterforbundet er en landsdekkende bransjeorganisasjon for profesjonelle byggefirma.

Sammen om fremtiden!