X

Kvalifikasjoner

Hensikten med godkjenningsordningen og ansvarsrettssystemet er å få gode bygg som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystem ønsker man å plassere ansvaret hos de som bygger og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår.

Kompetansekrav

Kompetansekravene setter krav til relevant utdanning og praksis vurdert opp mot godkjenningsområde, funksjon og tiltaksklasse som søkes. Kravet til styringssystem skal sikre at foretaket følger plan- og bygningslovgivningen i det konkrete byggeprosjektet. Styringssystemet skal løpende bli oppdatert og blant annet vise organisasjonsplan, identifikasjon og ivaretakelse av krav i lov og forskrift og rutiner for avviksbehandling. Styringssystemet skal være tilpasset driften i foretaket og legge til rette for at de enkelte aktører har tilstrekkelig kunnskap om bygningslovgivningen.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en frivillig ordning innenfor funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. For ansvarlig kontrollerende er sentral godkjenning obligatorisk. Den sentrale godkjenningsordningen retter seg mot foretak som arbeider med søknadspliktige tiltak. Som prekvalifisering av foretak fungerer ordningen som et hjelpemiddel for kommunene i byggesaksbehandlingen. Ordningen skal bidra til å gjøre kommunenes vurdering av ansvarsrett og gjennomføringen av byggesaken enklere og sikre kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.

Lokal godkjenning

Der det foreligger sentral godkjenning skal kommunene normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildeling av ansvarsrett dersom den er i samsvar med hva som kreves av kompetanse i det aktuelle byggetiltaket. Kommunen skal vurdere om foretaket er i stand til å løse oppgavene i det konkrete tiltaket på kvalifisert måte med hensyn til nødvendig fagkompetanse hos den faglige ledelsen i prosjektet og om foretakets kvalitetssikring er tilpasset det aktuelle tiltaket og faktisk er i bruk. Foretak som ikke innehar sentral godkjenning må vurderes fullt ut av kommunen med hensyn til oppfyllelse av kvalifikasjons- og systemkrav. Foretak uten sentral godkjenning må for få ansvarsrett dokumentere overfor kommunen i hver enkelt sak at foretaket har tilstrekkelig kompetanse og et styringssystem som er påkrevd i henhold til plan- og bygningslovgivningen.

Sanksjoner

Foretak med ansvarsrett er ansvarlig for brudd på bygningslovgivningen og kan som følge av feil eller mangler få pålegg fra kommunen om retting m.v.

Referanse: www.dibk.no
Se vår godkjenning: trykk her!

 

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. Prosjektmester AS har alle nødvendige mestergodkjenninger innenfor de ulike fagkategoriene i bygg og anlegg.
Vår organisasjon består av totalt 7 mestere.

Referanse: www.mesterbrev.no

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 3600 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Prosjektmester AS oppfordrer alle norske leverandører til å registrere seg i StartBANK.

Referanse: www.achilles.com
Se vårt registreringsbevis: trykk her!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Referanse: www.miljofyrtarn.no
Se vårt sertifikat: trykk her!

Vi tar vårt samfunnsansvar og er en godkjent opplæringsbedrift.

Referanse: www.lærlingløftet.no
Se vår godkjenning: trykk her!