Nytt prosjekt!

Prosjektmester har signert kontrakt med Torvbakkgata borettslag for omtekking av tak med tilhørende arbeider i borettslaget. Arbeider omfatter tømrerarbeider, tekkearbeider og blikkenslager, beslagsarbeider med takarealet på over 1.500 kvadratmeter.

Arbeidene startet opp i april/mai 2017 og skal etter planen ferdigstilles i august 2017.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.