Nytt prosjekt!

Prosjektmester AS er stolte over å ha signert kontrakt med Konowsgate 1-3 AS på reklamasjonsutbedring.
Prosjektmester har nå startet med forberedelsene til utbedringsarbeider. De fysiske arbeiden hos beboere og i fellesområder vil starte i første halvdel av juni.
Utbedringne forventes å være ferdig til årsskiftet 2017/18.

Vi ser frem imot et godt samarbeid!