Nytt prosjekt!

Prosjektmester AS er stolte over å ha signert kontrakt med Boligsameiet Bjerkelundgata 4 på takrehabilitering. Bygget ble oppført i 1899 og er en bygård i den sammenhengende murbebyggelsen i området. Bjerkelundgata 4 er omfattet av fredningen i Birkelundområdet.

I all hovedsak består arbeidet av rehabilitering av tak og gipsornamenter. Cirka 160 kvm takareal skal skiftes ut til enkelkrum tegltakstein, og all isolasjon skal skiftes til ny. Det skal skiftes ut takrenner og -nedløp og legges nye varmekabler i renner og nedløp. I tillegg skal alle beslag mot gavler på nabogårder og beslag rundt Veluxvinduer skiftes til nye. Videre skal hele takkonstruksjonen åpnes fra utsiden for kontroll av evt. råteskader. Det skal monteres og klemmes ny diffusjonssperre mot eksisterende konstruksjoner.

Prosjektet gjennomføres i perioden oktober – desember 2017.

Vi ser frem til et godt samarbeid og takker for tilliten!