Nytt prosjekt!

Prosjektmester AS startet i mai arbeidene med rehabilitering av nyere bygningsmasse for Skoglia Terrasse Boligsameie.
Det skal utføres vindtetting av vinduer, rehabilitering av fasader og utomhusarbeider.

Planlagt ferdigstillelse august 2019.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!