Nytt prosjekt!

Prosjektmester AS utfører komplett rehabilitering for Kantorsletta selveierforening.

Kantorsletta selveierforening består av 186 leiligheter fordelt på 3 blokker oppført i 1972.
Det skal utføres rivning av eksisterende fasade inn til dampsperre med asbestsanering, isolering, vindsperre, montering av brann impregnerte lekter, cembritplater, brannsikre gesims, maling og utskifting av vinduer osv.

Oppstart uke 10 2019. Forventet ferdigstillelse uke 41 2019.
Oppdragsgiver Bygghuset AS.

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!