Nytt prosjekt

Den 18. mai startet vi opp arbeidene i Bjartkollen borettslag.

Her skal det utføres rehabilitering av over 6000 kvm tak. Arbeidet består i hovedsak av etterisolering, ny lufting og tekking.

Vi er allerede i gang og vi ser frem i mot et hyggelig samarbeid.

Ferdigstilles i løpet av mars 2017.