Nytt prosjekt

Prosjektmester AS har gleden av å kunne meddele at vi har underskrevet kontrakt med Harry Fettsvei 5A og B Brl. og Harry Fettsvei 7A SE på utvendig rehabilitering.
Kontrakten omfatter utbedring av fasader, overflatebehandling av all panel, samt overflatebehandling og utskifting av vinduer og balkongdører.
Arbeidet startet den 22. september og skal være ferdig i løpet av mars 2017.
Vi ser frem til et godt samarbeid.