Nytt prosjekt

Den 20. september ble kontrakt med Sameiet Tøyengata 39 signert og Prosjektmester AS har nå fått totalentreprenøransvaret for takrehabilitering. Prosjektet omfatter riving av eksisterende tak, oppbygging av platetak, samt opplekting for montering av takstein.

Arbeidet startet opp den 21. september med forventet ferdigstillelse november 2016.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Sameiet Tøyengata 39.