Nytt prosjekt

Prosjektmester AS startet 20.02.2017 arbeidene med innvendig og utvendig rehabilitering for Akersbakken borettslag.
Her skal det utføres:
– pipe rehabilitering
– nye el-fordelingsskap
– maling av vinduer og balkongdører
– ventilasjonsrens
– utskifting av branndører
– nytt opplegg av VVS
– rehabilitering av bunn og uttrekksledninger
– nye peiser
Ferdigstilles i løpet av juni 2017.

Vi takker for tilliten og ser frem i mot et hyggelig samarbeid.