Resertifisering av Miljøfyrtårn-sertifikat

Prosjektmester AS er stolte over å kunne meddele at den 7. september ble vi resertifisert for tre nye år.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Prosjektmester setter fokus på miljøarbeid og jobber stadig med å ta miljøansvar i praksis!

Referanse: www.miljofyrtarn.no